เล่าความ

สวัสดีครับลูกค้าทุกท่านโดยเฉพาะชาวราชบุรีที่ให้ความไว้วางใจ

ต่อ จอมกีต้าร์โมดิฟายที่นำทั้งกีต้าร์ไฟฟ้าและกีต้าร์โปร่งมาให้เรา

ซ่อมหรือ อัพเกรดกีต้าร์ของท่านด้วบการโมดิฟาย ลงกราวด์

คาร์บอนและเดินวงจรใหม่ด้วยสายเงิน ซึ่งจะสามารถลดเสียงจี่

และเสียงฮัมได้แทบ 100% เลยครับท่าน และการเปลี่ยนมาเดิน

วงจรด้วยสายเงิน จะทำให้เสียงกีต้าร์ออกมาครบทุกย่านความถี่ 

เสียงแหลมเป็นแหลม กลางเป็นกลางและทุ้มเป็นทุ้ม  ซึ่งจะแตก

ต่างไปจากเดิมโดยสิ้นเชิง

หรือจะทำสีบอดี้ทั้งกีต้าร์ไฟฟ้าหรือโปร่งก็ได้ทั้งนั้น  เราจัดให้ได้

เลยครับ ตามสโลแกนของเราว่า All In One ทุกอย่างครบวงจร

...ครับท่าน

นอกจากนั้นเรายังรับซ่อมเอฟเฟกทุกชนิด และยังได้ผลิตเอฟเฟก

Hand Made  โดยทุกชั้นตอนจะทำด้วยสองมือของช่างจอม ตั้งแต่แกะลายปรินท์ เจาะรูเดินวงจรพร้อมทั้งใส่อุปกรณ์

อืเล็กทรอนิกส์ต่างๆ จนถึงการกัดลายหน้ากล่องและการควบคุมคุณภาพโดยการฟังด้วยหูทั้งสองหูของเขาและสามารถ

ผลิตเอฟเฟกตามสั่งได้ทุกประเภท....ครับท่าน เอฟเฟกที่ได้กล่าวมานี้   ช่างจอมได้โมดิฟายมาจาก website เกี่ยวกับ

วงจรเอฟเฟกที่ Verified(รับรอง) แล้ว    มีทั้งของกีต้าร์และเบสซึ่งเราได้ผลิตออกจำหน่ายแก่ท่านที่สนใจแล้วนะครับ  

มีราคาถูกแต่คุณภาพคับแก้วจริงๆครับท่าน


โทร.คุุยกับช่างจอมก่อนได้ที่ 0892547793

 

นำเสนอโดย

               

   Administrator คุณพรเทพ  ถวิลประวัติ
  ช่างจอม          คุณกุลเทพ  ถวิลประวัติ

 

Visitors: 35,700